Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Kaj je ECVET?

           

TA DOKUMENT OMOGOČA BOLJŠE RAZUMEVANJE EVROPSKEGA SISTEMA KREDITOV ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE (ECEVET) IN NJEGOVE IMPLEMENTACIJE PRI RAZVOJU MEDNARODNE/GEOGRAFSKE MOBILNOSTI.

Prenos infografike

ECVET NUDI:

  • seznam načel, ki zaključeno izobraževanje štejejo za kvalifikacijo; načela so prilagodljiva, saj se jih lahko uporablja v različnih državah in v izobraževalnem kontekstu;
  • skupni jezik s pomočjo katerega ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja lažje razumejo pridobljeno znanje in izkušnje pridobljene v drugih evropskih državah;
  • vrsto orodij, ki jih je mogoče uporabiti pri dostavi programov geografske mobilnosti, ki učencem pomagajo dobiti največ iz njihovih mednarodnih izkušenj.

ECVET TEMELJI NA:

  • uporabi učnih izidov: izjav, ki opisujejo, znanje in sposobnosti učenca po zaključenem predmetu oz. programu učenja;
  • uporabi učna pogodba (Learning agreement) in sporazum o razumevanju,
    ki potrjuje trajanja izobraževanje ter pričakovane učne rezultate, pa tudi načrt za prenos in kopičenje kreditov;
  • načinu ocenjevanje, potrjevanja in priznavanja, ki je dogovorjen iz vseh strani udeležencev (učencev, ponudnikov poklicnega izobraževanja, delodajalcev);

ECVET SE LAHKO UPORABI:

  • pri vseh vrstah geografske mobilnosti za učence praktičnega izobraževanja in usposabljanja od razpona dveh tednov do dvanajst mesecev ali več;
  • pri postopnem učenju programov tako, da se partnerske institucije učijo iz svojih izkušenj, ko razvijajo svojo mrežo ali partnerstvo;

POMEMBNE TOČKE:

EEVET ne obstaja kot organizacija; ni niti nagrada oz. standard kakovosti, prav tako ni sistem za akreditiranje kvalifikacij.

Kot izvajalec mobilnosti lahko ECVET preizkusite na kratkotrajnih obdobjih mobilnosti in se osredotočite na eno ali dve enoti učnih izidov, ki so pomembni pri dolgotrajni mobilnosti.

Izvajalci mobilnosti praktičnega usposabljanja in izobraževanja pogostokrat spoznajo, da je veliko tega kar delajo že skladno z ECVET načeli.