Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

Koristi uporabe ECVET načel

           
V TEH DOKUMENTU SO PREDSTAVLJENE PREDNOSTI ECVETA ZA UČENCE
IN POKLICNO IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE.

Prenesi infografiko

KORISTI ZA UČENCE:

  • Z oprijemljivi rezultati, ki se nanašajo na obstoječi program PUD ali kvalifikacije lahko programi mobilnosti postanejo bolj privlačni za učence;
  • Formalno priznavanje učenja, pridobljenega v obdobju mobilnosti v tujini pomeni, da učencem morda ne bo več treba ponovno naučiti zamujenih enot ali elementov ob vrnitvi;
  • Kakovostno  dokumentirano učenje po načelih ECVET, pomeni, da so učenci bolje pripravljeni za predstavitev novo- ali dodatno pridobljenih veščin delodajalcem.

KORISTI ZA POKLICNE USTANOVE:

  • ECVET omogoča izboljšan dizajn in izboljšanje kakovosti zlasti pri zagotavljanju programov mobilnosti z uporabo (enot) učnih izidov;
  • Z njimi se lahko razvijejo bolj produktivna dolgoročna partnerstva mednarodnih partnerjev, kar omogoča večjo udeležbo učencev in izboljšano zagotavljanje ter prepoznavanje učenja;
  • Organizatorji delovne prakse se lahko učijo od vrstnikov v drugih evropskih državah in s tem lahko izboljšajo oblikovanja programov, učenja in ocenjevanja na matični ustanovi.

POMEMBNE TOČKE:

Uporaba enega ali več načel ECVET lahko vodi do bolj koristne izkušnje mobilnosti za učence in bolj koristen
odnos med partnerskimi institucije.

ECVET zahteva višje raven zavezanosti od partnerskih institucij, če bo implementiran v celoti in učinkovito.

ECVET ne obravnava vse možne ovire v povezavi z geografsko mobilnostjo (npr. jezikovne ovire).

Ponudba programov mobilnosti, ki temeljijo na načelih ECVET so lahko dragocena pri trženju programov in kvalifikacijah.