Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union

O projektu PEOPLE in WBL

           
Cilj projekta PEOPLE in WBL je izboljšati sistem potrjevanja učnih izidov na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja.

Prenesi infografiko

Razlogi za projekt?

Sodelovanje med šolo in podjetji je ključna točka za uspešno poklicno in strokovno izobraževanje. Kljub temu zelo pogosto ne sodelujejo pri oblikovanju celotnega postopka potrjevanja pridobljenih kompetenc po končanem izobraževanju . V splošnem ga sestavi samo šola, ki ga nato dostavi gostiteljski organizaciji oz. podjetju. Projekt PEOPLE in WBL stremi k temu, da v ta proces poglobljeno vključi tudi podjetja. Šole in podjetja, ki skupaj sodelujejo pri sooblikovanju celotnega postopka potrjevanja učnih izidov pri poklicnem in strokovnem izobraževanju..

Cilji projekta so:

  • večja vključenost strokovnih in poklicnih šol v razvojne aktivnosti lokalnih skupnosti,
  • prilagoditev programov poklicnega in strokovnega izobraževanja potrebam lokalnega urbanega okolja,
  • s sodobnimi šolskimi programi, v katerih bodo novosti na področju stroke sistemsko vključevane, povečati interes in motivacijo študentov poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  • razvoj inovacijskih potencialov strokovnih in poklicnih šol,
  • večja zaposljivost mladih.

Komu vse projekt koristi?

  • Osebju šol in gostiteljskih organizacij delovne prakse, ki sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in potrjevanju naučenih kompetenc oz. učnih izidov.
  • Vsem učencem vključenih v strokovno in poklicno izobraževanje.